O projektu

Zajedno u miru – psiho socijalna podrška i pomoć u kući hrvatskim ratnim
veteranima

Projektom Zajedno u miru – psiho socijalna podrška i pomoć u kući hrvatskim ratnim veteranima razviti će se i provesti inovativan i inkluzivan program podrške za 45 korisnika s ciljem poboljšanja kvalitete života kroz radionice i individualnu psihološku podršku te pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za slabo pokretne i branitelje kojima je otežan svakodnevni život poradi trajnih oboljenja.

Korisnik projekta:

Udruga hrvatskih branitelja RH (UHB RH)

Ciljana skupina:

Hrvatski branitelji
Članovi obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Vrijednost projekta:

1.636.205,46 kn

Vrijeme provedbe projekta:

24 mjeseca: 02.2020.-02.2022.

Posredničko tijelo 1. razine:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo 2. razine:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Partneri u projektu:

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Ciljevi projekta:

Programom Zajedno u miru 15 hrvatskih branitelja biti će uključeno u program psihosocijalne podrške za suočavanje s stresom i uključivanja u svakodnevni život, a 30 starijih i nepokretnih branitelja imati će osiguranu podršku u kući u koju će biti uključeni branitelji iz programa psihosocijalne podrške. Hrvatski branitelji će kroz radionice i individualno savjetovanje razviti vještine i tehnike samopomoći i ublažavanja posljedica stresa, ovladavanja emocijama i osnovne komunikacijske vještine što će doprinijeti njihovom kvalitetnijem uključivanju u zajednicu i osnažiti ih na tržištu rada. Sudjelujući u pružanju pomoći u kući kroz redovite posjete kao pratnja profesionalcima imati će priliku pružiti pomoć i podršku svojim starijim i nepokretnim suborcima te preuzeti aktivnu ulogu u Programu.

Pomoć u kući obuhvatit će 30 starijih i/ili nepokretnih branitelja. Za to educirane osobe osiguravat će im podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i tako poboljšati kvalitetu njihovog života i doprinijeti ravnoteži radnih i obiteljskih obaveza članova njihovih obitelji. U pomoć će biti uključeni i korisnici dijela programa psihosocijalne podrške što će unijeti dodatnu kvalitetu životu korisnika pomoći u kući kroz druženje sa suborcima i senzibilitet koji će oni unijeti u ovaj vid podrške.

Ostvarenje projektnog cilja doprinijet će promociji i ostvarenju jednakih mogućnosti. Hrvatski branitelji, pripadnici rizične, ranjive skupine, realizacijom projektnih aktivnosti povećati će svoju sposobnost i mogućnost sudjelovanja u društvenom i ekonomskom životu zajednice. Projektom će se senzibilizirati javnost za kvalitetu življenja hrvatskih branitelja, stradalnika domovinskog rata i članova njihovih obitelji i veliki potencijal koji predstavljaju za
hrvatsko društvo u cjelini. Rad s korisnicima koji će rezultirati izradom baze podataka obuhvatiti će analizu problema i potreba ciljnih skupina i prema spolu. Svi prostori u kojima će se održavati javna događanja tijekom projekta biti će pristupačni za osobe s invaliditetom.

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Udruge hrvatskih branitelja RH.

KONTAKTIRAJTE NAS

Lokacija:

Zagreb, Hrvatska

Kontakti:

Tel: 01 222 665
Email: zajednoumiru@gmail.com

Radno vrijeme:

PON-PET 8:00 – 16:00